Kyst Design

Kontor og verkstedbygg i Aksdal Næringspark.

Karsten Bjelland AS har utført rørleggerarbeidene på dette flotte bygget. Rørleggerarbeidene består av følgende:

- Innvendig Sanitæranlegg

- Varme anlegg med varmeopptak fra energibrønner.

- Komfortkjøling ved bruk av friskjøling fra energibrønner.

- Sprinkleranlegg.

- Trykkluft.

- Basseng.

Andre referanser